DATGANIAD CENHADAETH

I gefnogi, datblygu a hyrwyddo bandiau pres ar draws Cymru

Croeso i wefan Bandiau Pres Cymru – rhywle i ddarganfod gwybodaeth ynglŷn â phob peth yn gysylltiedig â bandiau pres yng Nghymru. Yn briodol i fandiau, chwaraewyr, gweinyddwyr a chefnogwyr y mudiad.

Mae’r wefan yn cael ei diweddaru yn gyson, er mwyn rhoi gwybodaeth a chyfarwyddyd, adnoddau, newyddion ac achlysuron, cyfleoedd i gyfathrebu a chyd-weithio gyda chyd-aelodau a rhanddeiliaid, a llawer, llawer mwy.

Fel y mae ein Datganiad Cenhadaeth yn amlwg yn nodi, nod Bandiau Pres Cymru yw ymgysylltu â chymaint o sefydliadau ac unigolion perthnasol, i gynrychioli’r mudiad ar bob lefel, er mwyn atgyfnerthu a thyfu, gan sicrhau felly ein bod ni a chenedlaethau’r dyfodol yn gallu mwynhau y difyrrwch pleserus a gwerth chweil o fod yn aelod o fand am nifer o flynyddoedd i ddod.

Hoffwn eich cael chi fel rhan o’r tîm. Cofrestrwch gyda Bandiau Pres Cymru heddiw!

Trydar diweddaraf

Newyddion diweddaraf

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Ymunwch â Bandiau Pres Cymru a Tabby Kerwin, cwmni Mode For a chrëwr ‘Brass on the Mind’ mewn cwrs hyfforddiant codi ymwybyddiaeth pwrpasol AM DDIM (rhithwir) wrth i chi a’ch band ystyried ailgydio mewn ymarferion, cyngherddau a chystadlaethau. Un o’n huchelgeisiau yw...

Cyhoeddiad

Cyhoeddiad

Mae Bandiau Pres Cymru yn gwahodd ei holl Aelodau Band ac Cysylltiol i'n Cyfarfod Chwarterol Cyffredinol - cyfle i ddarganfod sut rydyn ni'n cefnogi, datblygu a hyrwyddo bandiau pres ledled Cymru, clywed am ein digwyddiadau sydd i ddod, ac i chi gael cyfle i rhoi eich...

Y diweddaraf am Coronafeirws

Y diweddaraf am Coronafeirws

Yn dilyn y canllawiau diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch llacio cyfyngiadau ar gyfer gweithgareddau grŵp, hoffai Bandiau Pres Cymru ar y cyd â Thŷ Cerdd rannu eu gwybodaeth ganllaw a awgrymir, ar gyfer bandiau sy'n dymuno archwilio...