DATGANIAD CENHADAETH

I gefnogi, datblygu a hyrwyddo bandiau pres ar draws Cymru

Croeso i wefan Bandiau Pres Cymru – rhywle i ddarganfod gwybodaeth ynglŷn â phob peth yn gysylltiedig â bandiau pres yng Nghymru. Yn briodol i fandiau, chwaraewyr, gweinyddwyr a chefnogwyr y mudiad.

Mae’r wefan yn cael ei diweddaru yn gyson, er mwyn rhoi gwybodaeth a chyfarwyddyd, adnoddau, newyddion ac achlysuron, cyfleoedd i gyfathrebu a chyd-weithio gyda chyd-aelodau a rhanddeiliaid, a llawer, llawer mwy.

Fel y mae ein Datganiad Cenhadaeth yn amlwg yn nodi, nod Bandiau Pres Cymru yw ymgysylltu â chymaint o sefydliadau ac unigolion perthnasol, i gynrychioli’r mudiad ar bob lefel, er mwyn atgyfnerthu a thyfu, gan sicrhau felly ein bod ni a chenedlaethau’r dyfodol yn gallu mwynhau y difyrrwch pleserus a gwerth chweil o fod yn aelod o fand am nifer o flynyddoedd i ddod.

Hoffwn eich cael chi fel rhan o’r tîm. Cofrestrwch gyda Bandiau Pres Cymru heddiw!

Trydar diweddaraf

Newyddion diweddaraf

Y diweddaraf am Coronafeirws

Y diweddaraf am Coronafeirws

Yn dilyn y canllawiau diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch llacio cyfyngiadau ar gyfer gweithgareddau grŵp, hoffai Bandiau Pres Cymru ar y cyd â Thŷ Cerdd rannu eu gwybodaeth ganllaw a awgrymir, ar gyfer bandiau sy'n dymuno archwilio...

𝗡𝗼𝘀𝗼𝗻 𝗼 𝗳𝗲𝘄𝗻𝘄𝗲𝗹𝗲𝗱𝗶𝗮𝗱 𝗶 𝘄𝗮𝗶𝘁𝗵 𝗯𝗲𝗶𝗿𝗻𝗶𝗮𝗱

𝗡𝗼𝘀𝗼𝗻 𝗼 𝗳𝗲𝘄𝗻𝘄𝗲𝗹𝗲𝗱𝗶𝗮𝗱 𝗶 𝘄𝗮𝗶𝘁𝗵 𝗯𝗲𝗶𝗿𝗻𝗶𝗮𝗱

𝙳𝚢𝚍𝚍 𝙼𝚎𝚛𝚌𝚑𝚎𝚛 𝟸𝟾𝚊𝚒𝚗 𝙴𝚋𝚛𝚒𝚕𝚕 𝟽:𝟹𝟶𝚙𝚖 𝙰𝙼 𝙳𝙳𝙸𝙼 Mae Bandiau Pres Cymru yn cyflwyno noson gydag ysgrifennydd AoBBA, Nicholas Garman, a Phennaeth Rhaglen Dyfarnwr dan Hyfforddiant AoBBA, Martin Heartfield. Rhyngddynt fydden yn edrych ar bob agwedd o feirniadu gan gynnwys y...

Mae Jonathan Bates Music wedi rhyddhau trefniant newydd sbon o’r emyn, Aberystwyth, efo 𝟮𝟬% ​​𝗶 𝗳𝗳𝘄𝗿𝗱𝗱 𝗮𝗿 𝗴𝘆𝗳𝗲𝗿 𝗲𝗶𝗻 𝗵𝗮𝗲𝗹𝗼𝗱𝗮𝘂.

Mae Jonathan Bates Music wedi rhyddhau trefniant newydd sbon o’r emyn, Aberystwyth, efo 𝟮𝟬% ​​𝗶 𝗳𝗳𝘄𝗿𝗱𝗱 𝗮𝗿 𝗴𝘆𝗳𝗲𝗿 𝗲𝗶𝗻 𝗵𝗮𝗲𝗹𝗼𝗱𝗮𝘂.

Rydym yn falch iawn o barhau i ymuno â nifer o gyhoeddwyr cerddoriaeth band pres i roi gostyngiad i’n haelodau ar brynu cerddoriaeth, gyda’r holl fanylion ar gael trwy ‘Yr Hwb’ - ardal ar ein gwefan i aelodau yn unig. Mae Jonathan Bates Music wedi rhyddhau trefniant...