Newyddion

Y NEWYDDION DIWEDDARAF O GYMRU AC O’R BYD.

ARIANNU EICH PROSIECT

ARIANNU EICH PROSIECT

Rydym yn falch iawn o gyflwyno ein digwyddiad rhithwir am ddim nesaf , sydd yn canolbwyntio ar y pwnc o gyllido a dod o hyd i gyllid i chi, eich band neu grŵp cymunedol. Oes gennych chi brosiect rydych chi am ddatblygu? Eisio dysgu mwy am wahanol ffynonellau cyllid?...

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Ymunwch â Bandiau Pres Cymru a Tabby Kerwin, cwmni Mode For a chrëwr ‘Brass on the Mind’ mewn cwrs hyfforddiant codi ymwybyddiaeth pwrpasol AM DDIM (rhithwir) wrth i chi a’ch band ystyried ailgydio mewn ymarferion, cyngherddau a chystadlaethau. Un o’n huchelgeisiau yw...

Cyhoeddiad

Cyhoeddiad

Mae Bandiau Pres Cymru yn gwahodd ei holl Aelodau Band ac Cysylltiol i'n Cyfarfod Chwarterol Cyffredinol - cyfle i ddarganfod sut rydyn ni'n cefnogi, datblygu a hyrwyddo bandiau pres ledled Cymru, clywed am ein digwyddiadau sydd i ddod, ac i chi gael cyfle i rhoi eich...

Y diweddaraf am Coronafeirws

Y diweddaraf am Coronafeirws

Yn dilyn y canllawiau diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch llacio cyfyngiadau ar gyfer gweithgareddau grŵp, hoffai Bandiau Pres Cymru ar y cyd â Thŷ Cerdd rannu eu gwybodaeth ganllaw a awgrymir, ar gyfer bandiau sy'n dymuno archwilio...

𝗡𝗼𝘀𝗼𝗻 𝗼 𝗳𝗲𝘄𝗻𝘄𝗲𝗹𝗲𝗱𝗶𝗮𝗱 𝗶 𝘄𝗮𝗶𝘁𝗵 𝗯𝗲𝗶𝗿𝗻𝗶𝗮𝗱

𝗡𝗼𝘀𝗼𝗻 𝗼 𝗳𝗲𝘄𝗻𝘄𝗲𝗹𝗲𝗱𝗶𝗮𝗱 𝗶 𝘄𝗮𝗶𝘁𝗵 𝗯𝗲𝗶𝗿𝗻𝗶𝗮𝗱

𝙳𝚢𝚍𝚍 𝙼𝚎𝚛𝚌𝚑𝚎𝚛 𝟸𝟾𝚊𝚒𝚗 𝙴𝚋𝚛𝚒𝚕𝚕 𝟽:𝟹𝟶𝚙𝚖 𝙰𝙼 𝙳𝙳𝙸𝙼 Mae Bandiau Pres Cymru yn cyflwyno noson gydag ysgrifennydd AoBBA, Nicholas Garman, a Phennaeth Rhaglen Dyfarnwr dan Hyfforddiant AoBBA, Martin Heartfield. Rhyngddynt fydden yn edrych ar bob agwedd o feirniadu gan gynnwys y...

Mae Jonathan Bates Music wedi rhyddhau trefniant newydd sbon o’r emyn, Aberystwyth, efo 𝟮𝟬% ​​𝗶 𝗳𝗳𝘄𝗿𝗱𝗱 𝗮𝗿 𝗴𝘆𝗳𝗲𝗿 𝗲𝗶𝗻 𝗵𝗮𝗲𝗹𝗼𝗱𝗮𝘂.

Mae Jonathan Bates Music wedi rhyddhau trefniant newydd sbon o’r emyn, Aberystwyth, efo 𝟮𝟬% ​​𝗶 𝗳𝗳𝘄𝗿𝗱𝗱 𝗮𝗿 𝗴𝘆𝗳𝗲𝗿 𝗲𝗶𝗻 𝗵𝗮𝗲𝗹𝗼𝗱𝗮𝘂.

Rydym yn falch iawn o barhau i ymuno â nifer o gyhoeddwyr cerddoriaeth band pres i roi gostyngiad i’n haelodau ar brynu cerddoriaeth, gyda’r holl fanylion ar gael trwy ‘Yr Hwb’ - ardal ar ein gwefan i aelodau yn unig. Mae Jonathan Bates Music wedi rhyddhau trefniant...

Datganiad i’r wasg

Datganiad i’r wasg

Yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford, ynglŷn canllawiau COVID yng Nghymru (o 27 Mawrth 2021 ymlaen), nid oes unrhyw newidiadau i'r cyfyngiadau a osodir ynghylch caniatáu i fandiau pres gwrdd â pherfformio tu fewn. Mae Bandiau Pres Cymru...

𝗗𝗔𝗧𝗚𝗔𝗡𝗜𝗔𝗗 𝘆𝗻 𝗱𝗶𝗹𝘆𝗻 𝘆 𝗖𝘆𝗳𝗮𝗿𝗳𝗼𝗱 𝗔𝗴𝗼𝗿𝗲𝗱 𝗮 𝗴𝘆𝗻𝗵𝗮𝗹𝗶𝘄𝘆𝗱 𝗱𝘆𝗱𝗱 𝗦𝗮𝗱𝘄𝗿𝗻 𝟮𝟬𝗳𝗲𝗱 𝗖𝗵𝘄𝗲𝗳𝗿𝗼𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟭

𝗗𝗔𝗧𝗚𝗔𝗡𝗜𝗔𝗗 𝘆𝗻 𝗱𝗶𝗹𝘆𝗻 𝘆 𝗖𝘆𝗳𝗮𝗿𝗳𝗼𝗱 𝗔𝗴𝗼𝗿𝗲𝗱 𝗮 𝗴𝘆𝗻𝗵𝗮𝗹𝗶𝘄𝘆𝗱 𝗱𝘆𝗱𝗱 𝗦𝗮𝗱𝘄𝗿𝗻 𝟮𝟬𝗳𝗲𝗱 𝗖𝗵𝘄𝗲𝗳𝗿𝗼𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟭

Hoffem estyn ein diolch i bawb ddaru gymered yr amser i ddod i'n gyfarfod agored ddoe ac yn werthfawrogol iawn o'r negeseuon cefnogaeth sydd wedi dilyn.Ymunodd dros 40 o bobl ar y platfform Zoom lle ddaru Gadeirydd Andrew Jones ac aelodau’r Grŵp Llywio’r amlinellu'r...

Mis Hanes LHDT +

Mis Hanes LHDT +

Yma yn Bandiau Pres Cymru, rydym yn falch iawn o gefnogi Mis Hanes LHDT +, ac rydym yn hapus i rannu’r adnodd calendr gwych ‘Proud Councils’ hwn sy’n rhoi manylion digwyddiadau rhithwir lle gallwch ddarganfod mwy: Yma i ddweud mwy wrthym pam fod Mis Hanes LHDT + mor...

CYFLWYNO GWEFAN AC AELODAETH

CYFLWYNO GWEFAN AC AELODAETH

Mae gwawr newydd wedi torri i fandiau pres yng Nghymru gyda chyflwyniad gwefan acaelodaeth corff cynrychioliadol cenedlaethol newydd, Bandiau Pres Cymru / Brass BandsWales. Daw'r cyflwyniad yn dilyn dau ymgynghoriad cyhoeddus a pum mis o gynllunio ganGrŵp Llywio...

Celtic Connections / Cysylltiadau Celtaidd

Celtic Connections / Cysylltiadau Celtaidd

We are looking forward to joining Scotland & Northern Ireland’s Brass Band Associations for this online event as wecome together to talk about how bands have coped during the Covid-19 pandemic, sharing our experiences andlooking forward to plans for the time when...