Cafwyd canlyniadau gwych i’r 3 band o Gymru a fu’n cystadlu ym Mhrif Adran Pencampwriaethau Bandiau Pres Cenedlaethol, a gynhaliwyd ddoe yn Neuadd Albert yn Llundain. Llongyfarchiadau i Fand y Cory (3ydd safle), Band Tref Tredegar (4ydd) a Band Llwydcoed (7fed) a’u...