Amdanom ni

DARGANFYDDWCH MWY AMDANOM NI A’R TÎM

Ffurfiwyd Bandiau Pres Cymru yn 2020 gyda’r bwriad o fod yn llais unol ar ran bandiau pres yng Nghymru, gan gynnwys yr amryw grŵpiau, o fandiau ieuenctid i fandiau cymunedol nad ydynt yn cystadlu, trwodd i fandiau cystadleuol yn perfformio i’r safonau uchaf.

Nodau ac amcanion allweddol y Sefydliad yw hyrwyddo’r mudiad bandiau pres yn yr agweddau a ganlyn:

N

Eiriolaeth ac Ymgysylltu

N

Datblygu Aelodaeth

N

Datblygiad Ieuenctid

N

Datblygiad Artistig

N

Cyllid a Llywodraethiant

Mae’r pynciau arbennig yma yn cael eu trafod o fewn is-grŵpiau, sydd yn cyfarfod yn aml ac maent yn agored i bob aelod o gymuned y bandiau pres yng Nghymru.

Cwrdd â’r tîm

Gweinyddir y Sefydliad gan Grŵp Llywio o gynrychiolwyr etholedig ac mae gan bob un gyfrifoldeb i hyrwyddo un neu fwy o’r nodau a’r amcanion allweddol uchod.

Mae gan bob aelod gyfoeth o sgiliau a phrofiad o ystod eang o ddisgyblaethau a chefndiroedd gan gynnwys perfformio, addysg a gweinyddiaeth yn y celfyddydau.

Ar hyn o bryd mae’r Grŵp Llywio yn cyfarfod yn wythnosol (neu’n amlach yn ôl yr angen) i drafod rhedeg y Sefydliad, tra bod y nodau a’r amcanion yn cael eu trafod mewn Cyfarfodydd Is-grŵp ar wahân.

Arwel Davies

Arwel Davies

Amanda Tomkins

Amanda Tomkins

Admin Secretary

Graham Howe

Graham Howe

Ianto Williams

Ianto Williams

Andrew Jones

Andrew Jones

Chairman / Cadeirydd

Gareth Ritter

Gareth Ritter

Martin Tomkins

Martin Tomkins

Nigel Seaman

Nigel Seaman

Cynghorwyr Polisi

Philip Morris

Philip Morris

Iwan Fox

Iwan Fox

David Hayward

David Hayward

Alun F Williams

Alun F Williams