DATGANIAD CENHADAETH

I gefnogi, datblygu a hyrwyddo bandiau pres ar draws Cymru

Croeso i wefan Bandiau Pres Cymru – rhywle i ddarganfod gwybodaeth ynglŷn â phob peth yn gysylltiedig â bandiau pres yng Nghymru. Yn briodol i fandiau, chwaraewyr, gweinyddwyr a chefnogwyr y mudiad.

Mae’r wefan yn cael ei diweddaru yn gyson, er mwyn rhoi gwybodaeth a chyfarwyddyd, adnoddau, newyddion ac achlysuron, cyfleoedd i gyfathrebu a chyd-weithio gyda chyd-aelodau a rhanddeiliaid, a llawer, llawer mwy.

Fel y mae ein Datganiad Cenhadaeth yn amlwg yn nodi, nod Bandiau Pres Cymru yw ymgysylltu â chymaint o sefydliadau ac unigolion perthnasol, i gynrychioli’r mudiad ar bob lefel, er mwyn atgyfnerthu a thyfu, gan sicrhau felly ein bod ni a chenedlaethau’r dyfodol yn gallu mwynhau y difyrrwch pleserus a gwerth chweil o fod yn aelod o fand am nifer o flynyddoedd i ddod.

Hoffwn eich cael chi fel rhan o’r tîm. Cofrestrwch gyda Bandiau Pres Cymru heddiw!

Trydar diweddaraf

Newyddion diweddaraf

CYFARWYDDYD COVID NEWYDD I BPC – 29/12/21

CYFARWYDDYD COVID NEWYDD I BPC – 29/12/21

O'r 26ain Rhagfyr, mae Cymru wedi symud yn ôl i lefel rhybudd 2. Gellir cynnalymarferion - ond gyda chyfyngiadau ar niferoedd a gyda mesurau gofynnol newydd.Dylai bandiau ailedrych ar eu hasesiadau risg yng ngoleuni'r lefel risg uwchchyfyngiadau newydd a phenderfynu a...

𝗖𝘆𝗵𝗼𝗲𝗱𝗱𝗶𝗮𝗱

𝗖𝘆𝗵𝗼𝗲𝗱𝗱𝗶𝗮𝗱

Mae Bandiau Pres Cymru yn gwahodd ei holl Aelodau Band ac Cysylltiol i'n Cyfarfod Chwarterol Cyffredinol - cyfle i ddarganfod sut rydyn ni'n cefnogi, datblygu a hyrwyddo bandiau pres ledled Cymru, clywed am ein digwyddiadau sydd i ddod, ac i chi gael cyfle i rhoi...

Diweddariad COVID-19 – 19eg Awst 2021

Diweddariad COVID-19 – 19eg Awst 2021

Yn dilyn y symudiad diweddar i Lefel rhybudd 0 yng Nghymru, mae Bandiau Pres Cymru yngallu cyflwyno cyfres o argymhellion ar gyfer parhau ymarferion a pherfformiadau diogel ifandiau pres ar draws Cymru. O 7fed Awst 2021, caniatawyd i bob math o adeiladau fod ar agor....