DATGANIAD CENHADAETH

I gefnogi, datblygu a hyrwyddo bandiau pres ar draws Cymru

Croeso i wefan Bandiau Pres Cymru – rhywle i ddarganfod gwybodaeth ynglŷn â phob peth yn gysylltiedig â bandiau pres yng Nghymru. Yn briodol i fandiau, chwaraewyr, gweinyddwyr a chefnogwyr y mudiad.

Mae’r wefan yn cael ei diweddaru yn gyson, er mwyn rhoi gwybodaeth a chyfarwyddyd, adnoddau, newyddion ac achlysuron, cyfleoedd i gyfathrebu a chyd-weithio gyda chyd-aelodau a rhanddeiliaid, a llawer, llawer mwy.

Fel y mae ein Datganiad Cenhadaeth yn amlwg yn nodi, nod Bandiau Pres Cymru yw ymgysylltu â chymaint o sefydliadau ac unigolion perthnasol, i gynrychioli’r mudiad ar bob lefel, er mwyn atgyfnerthu a thyfu, gan sicrhau felly ein bod ni a chenedlaethau’r dyfodol yn gallu mwynhau y difyrrwch pleserus a gwerth chweil o fod yn aelod o fand am nifer o flynyddoedd i ddod.

Hoffwn eich cael chi fel rhan o’r tîm. Cofrestrwch gyda Bandiau Pres Cymru heddiw!

Trydar diweddaraf

Newyddion diweddaraf

Diweddariad COVID-19 – 19eg Awst 2021

Diweddariad COVID-19 – 19eg Awst 2021

Yn dilyn y symudiad diweddar i Lefel rhybudd 0 yng Nghymru, mae Bandiau Pres Cymru yngallu cyflwyno cyfres o argymhellion ar gyfer parhau ymarferion a pherfformiadau diogel ifandiau pres ar draws Cymru. O 7fed Awst 2021, caniatawyd i bob math o adeiladau fod ar agor....

ARIANNU EICH PROSIECT

ARIANNU EICH PROSIECT

Rydym yn falch iawn o gyflwyno ein digwyddiad rhithwir am ddim nesaf , sydd yn canolbwyntio ar y pwnc o gyllido a dod o hyd i gyllid i chi, eich band neu grŵp cymunedol. Oes gennych chi brosiect rydych chi am ddatblygu? Eisio dysgu mwy am wahanol ffynonellau cyllid?...

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Ymunwch â Bandiau Pres Cymru a Tabby Kerwin, cwmni Mode For a chrëwr ‘Brass on the Mind’ mewn cwrs hyfforddiant codi ymwybyddiaeth pwrpasol AM DDIM (rhithwir) wrth i chi a’ch band ystyried ailgydio mewn ymarferion, cyngherddau a chystadlaethau. Un o’n huchelgeisiau yw...