DATGANIAD CENHADAETH

I gefnogi, datblygu a hyrwyddo bandiau pres ar draws Cymru

Croeso i wefan Bandiau Pres Cymru – rhywle i ddarganfod gwybodaeth ynglŷn â phob peth yn gysylltiedig â bandiau pres yng Nghymru. Yn briodol i fandiau, chwaraewyr, gweinyddwyr a chefnogwyr y mudiad.

Mae’r wefan yn cael ei diweddaru yn gyson, er mwyn rhoi gwybodaeth a chyfarwyddyd, adnoddau, newyddion ac achlysuron, cyfleoedd i gyfathrebu a chyd-weithio gyda chyd-aelodau a rhanddeiliaid, a llawer, llawer mwy.

Fel y mae ein Datganiad Cenhadaeth yn amlwg yn nodi, nod Bandiau Pres Cymru yw ymgysylltu â chymaint o sefydliadau ac unigolion perthnasol, i gynrychioli’r mudiad ar bob lefel, er mwyn atgyfnerthu a thyfu, gan sicrhau felly ein bod ni a chenedlaethau’r dyfodol yn gallu mwynhau y difyrrwch pleserus a gwerth chweil o fod yn aelod o fand am nifer o flynyddoedd i ddod.

Hoffwn eich cael chi fel rhan o’r tîm. Cofrestrwch gyda Bandiau Pres Cymru heddiw!

Trydar diweddaraf

Newyddion diweddaraf

𝗖𝘆𝗵𝗼𝗲𝗱𝗱𝗶𝗮𝗱

𝗖𝘆𝗵𝗼𝗲𝗱𝗱𝗶𝗮𝗱

Mae Bandiau Pres Cymru yn gwahodd ei holl Aelodau Band ac Cysylltiol i'n Cyfarfod Chwarterol Cyffredinol - cyfle i ddarganfod sut rydyn ni'n cefnogi, datblygu a hyrwyddo bandiau pres ledled Cymru, clywed am ein digwyddiadau sydd i ddod, ac i chi gael cyfle i rhoi...

Diweddariad COVID-19 – 19eg Awst 2021

Diweddariad COVID-19 – 19eg Awst 2021

Yn dilyn y symudiad diweddar i Lefel rhybudd 0 yng Nghymru, mae Bandiau Pres Cymru yngallu cyflwyno cyfres o argymhellion ar gyfer parhau ymarferion a pherfformiadau diogel ifandiau pres ar draws Cymru. O 7fed Awst 2021, caniatawyd i bob math o adeiladau fod ar agor....

ARIANNU EICH PROSIECT

ARIANNU EICH PROSIECT

Rydym yn falch iawn o gyflwyno ein digwyddiad rhithwir am ddim nesaf , sydd yn canolbwyntio ar y pwnc o gyllido a dod o hyd i gyllid i chi, eich band neu grŵp cymunedol. Oes gennych chi brosiect rydych chi am ddatblygu? Eisio dysgu mwy am wahanol ffynonellau cyllid?...